Επικοινωνία

Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου:

Δρ. Δημήτριος Καλύβας

Τηλ.: +302105381248 (Εσωτ: 1248)

Email: dikal@uniwa.gr

Ερευνητικό Εργαστήριο:

Γραφείο ΖΒ203, Πανεπιστημιούπολη 2, Πέτρου Ράλλη 86 & Θηβών 250, Τ.Κ.:12241, Αιγάλεω

Τηλ.: +302105381301 (Εσωτ: 1301)

Email: telsip@uniwa.gr