Μέλη Εργαστηρίου

Κύριοι Ερευνητές

Δρ. Δημήτριος Καλύβας
Καθηγητής (Διευθυντής)

Δρ. Αθανάσιος Νασιόπουλος
Καθηγητής

Δρ. Ευάγγελος Ζέρβας
Καθηγητής

Δρ. Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης
Καθηγητής

Δρ. Αικατερίνη Σκουρολιάκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δρ. Σωτήριος Καραμπέτσος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Δρ. Γρηγόριος Κουλούρας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Δρ. Ηλίας Ζώης
Επίκουρος Καθηγητής

Δρ. Παναγιώτης Τσιάκας
Λέκτορας

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Φώτιος Ζανταλής
Υποψήφιος Διδάκτορας

Στέλιος Κατσούλης
Υποψήφιος Διδάκτορας

Μύρων Παπαδημητράκης
Υποψήφιος Διδάκτορας

Νικόλαος Γιαμαρέλος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Μάριος Στογιάννος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Δέσποινα Καραμιχαηλίδου
Υποψήφια Διδάκτορας

Αριστοτέλης Καπνόπουλος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Γιώργος Στούμπης
Υποψήφιος Διδάκτορας